Simon_Motz Simon_Motz
  • Lieblingszeichner
    Inio Asano, Daisuke Igarashi, Lynn Okamoto, Sui Ishida, Kenji Tsuruta, Makoto Shinka, Hayao Miyazaki, Akira Toriyama, Masashi Kishimoto