olamazur2
  • Über mich
    ?wietne przedszkole jest na baranówce przy Obro?ców Poczty Gda?skiej, ale oczywi?cie nie ma miejsc. To zale?y w jakiej dzielnicy mieszkasz?Jaka lokalizacja b?dzie Ci najlepiej odpowiada?. Co prawda otwarcie we wrze?niu ale mo?na si? umówi? z dyrekcj? na spotkanie i wszystkiego dowiedzie?. Ranking by?by dobry je?li mamy wybór, a nie w sytuacji, kiedy s? problemy z przyj?ciem dziecka do przedszkola czy ??obka. Otworzyli nowe prywatne przedszkole Kraina Szcz??cia w Rzeszowie.